Kim jesteśmy

Misja Pokoleń

Misja Pokoleń, z siedzibą w Krakowie, jest ewangeliczną, międzywyznaniową organizacją, której celem jest wspieranie chrześcijańskich Kościołów w Polsce w rozwijaniu efektywnej pracy wśród dzieci. U podstaw działalności Misji leży przekonanie, że Biblia wielokrotnie mówi o tym, jak bardzo Bóg kocha dzieci i podkreśla kluczowe znaczenie ich nauczania i wychowywania w prawdzie Bożego Słowa. Statutowa działalność Misji Pokoleń prowadzona jest w oparciu o wspólne dla Kościołów ewangelicznych zasady doktrynalne, sformułowane w Wyznaniu Wiary Misji Pokoleń.